Public comment CIS 20

REQUEST FOR PUBLIC REVIEW/ COMMENT FOR CONSTRUCTION INDUSTRY STANDARD (CIS) ON GREEN PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION

We are pleased to inform that the CIS on Green Performance Assessment System in Construction is now open for public review and comment. 

Members are welcome to submit your comment/ proposal for the Committee for further consideration.  The draft standard and comment form can be downloaded in the below links.  The deadline for submission is on 18 February 2021 directly to CIDB Malaysia

DRAF CIS GREEN PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION

Deraf CIS 20 GreenPASS public comment

COMMENT FORM

Comment Form CIS GreenPASS


 

ULASAN UMUM BAGI DRAF STANDARD INDUSTRI PEMBINAAN CIS:GREEN PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION

YBhg. Dato’/Tuan/Puan yang dihormati,

ULASAN UMUM BAGI DRAF STANDARD INDUSTRI PEMBINAAN (CIS)

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Bersama-sama ini disertakan draf Standard Industri Pembinaan (CIS) seperti di Lampiran A untuk ulasan umum.

Penyediaan draf CIS tersebut telah disediakan oleh jawatankuasa yang diwakili oleh pihak industri, kementerian,agensi-agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi dan orang perseorangan yang pakar dalam bidang berkenaan. Sehubungan dengan itu, pihak CIDB mengalu-alukan sebarang ulasan ke atas draf CIS tersebut.

Draf Standard Industri Pembinaan ini adalah percuma untuk dimuat turun. Sila gunakan borang ulasan di Lampiran B. Salinan draf fizikal juga boleh diperolehi daripada Bahagian Standard & Bahan Binaan.

Sila hantar ulasan yang lengkap ke email atau faks seperti berikut:

Bahagian Standard & Bahan Binaan,

Sektor Pembangunan Teknologi,

Ibu Pejabat CIDB Malaysia
Level 34, Menara Dato’ Onn, World Trade Centre, No 45,
Jalan Tun Ismail 50480 Kuala Lumpur.

  1. Puan Nur Hanis Amsari

    Tel: 03-4047 7485

  1. Encik Md Zahari Abd Rahman

    Tel: 03-4047 7438

E-mel:standard@cidb.gov.my

Faks: 03 – 4047 7420

 

Dimaklumkan juga bahawa draf-draf CIS tersebut masih dalam peringkat penyediaan dan tertakluk kepada pindaan dan bukan digunakan untuk rujukan rasmi sebagai CIS. Draf CIS ini juga adalah hakcipta CIDB dan dilarang sesiapa adalah dilarang daripada membuat salinan dan mengedarkannya kepada pihak lain.

Semua ulasan hendaklah sampai ke Bahagian Standard & Bahan Binaan, CIDB sebelum atau pada:

18 Februari 2021

Kami juga berharap untuk mendapat kerjasama daripada pihak tuan/puan agar dapat membuat pautan laman sesawang organisasi tuan/puan kepada laman sesawang kami di http://www.cidb.gov.my. Kerjasama serta sokongan tuan/puan dalam perkara ini diharap akan dapat memajukan lagi industri pembinaan negara kita.

Sekian terima kasih.

 

Attachment A: DRAF CIS GREEN PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION

Attachment B: COMMENT FORM

Deraf CIS 20 GreenPASS public comment

Comment Form CIS GreenPASS

error: Content is protected !!
copyright protected